XXVIII Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych pod hasłem „Tradycje Bożonarodzeniowe”

21 grudnia 2022

Organizatorem przeglądu jest Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie pod patronatem Wójta Gminy Żyraków.

Cele Przeglądu:

  • upowszechnienie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych;
  • popularyzacja zwyczajów i obrzędów ludowych;
  • aktywizowanie środowisk szkolnych do działalności na rzecz edukacji kulturalnej dzieci;
  • inspirowanie twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, aktorskich;
  • doskonalenie kultury słowa;
  • prezentacja dorobku twórczości artystycznej;
  • poszukiwanie współczesnych (nowatorskich) form pielęgnowania tradycji bożonarodzeniowych poprzez wybór niekonwencjonalnych treści i form teatralnych uwzględniających zgodność fabuły widowiska z prawdą biblijną i polską tradycją ludową;
  • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych uczestniczących zespołów.

Regulamin i oświadczenie RODO do pobrania: