Tradycji stało się zadość, czyli o Dożynkach Gminnych w Żyrakowie

1 września 2022

Tegoroczne święto plonów w Gminie Żyraków były niezwykle bogate i radosne. To największe w roku święto rolników jest ukoronowaniem ich całorocznego trudu i obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych.

W dniu 28 sierpnia 2022 r. uroczystości dożynkowe rozpoczęły się dziękczynną Mszą św., która została odprawiona została w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, a celebrował ją ks. Prałat Józef Jasiurkowski. Po poświęceniu wieńców i darów barwny korowód w asyście Orkiestry Dętej Gminy Żyraków przemaszerował na plac przy Zespole Szkół w Żyrakowie.

Po przybyciu na miejsce wszystkich zgromadzonych powitał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, a następnie odbył się najważniejszy moment uroczystości dożynkowych, czyli ceremoniał wręczenia chleba dożynkowego. Na ręce Gospodarza Gminy Żyraków – Wójta Marka Rączki – Starostowie Dożynek: Danuta Piękoś i Łukasz Poproch przekazali chleb z tegorocznych plonów.

Dożynki zgromadziły liczną publiczność, swoją obecnością zaszczycili nas Posłowie – Krystyna Skowrońska i Kazimierz Moskal, Starosta Powiatu Dębickiego – Piotr Chęciek i Wicestarosta Adam Pieniążek, Burmistrz Miasta Dębica – Mariusz Szewczyk oraz przedstawiciele gmin sąsiednich: Ewa Gołębiowska – Burmistrz Miasta Pilzno, Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna, Jacek Drobot – Zastępca Gminy Dębica, Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Ewelina Kuś – Zastępca kierownika ARiMR w Dębicy,  ks. Prałat Józef Jasiurkowski – Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Żyrakowie, Marta Erazmus – Sekretarz Gminy Żyraków, Celina Byś – Skarbnik Gminy Żyraków, Danuta Klabacha – Prezes Banku Spółdzielczego w Żyrakowie, Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie oraz Radni, Sołtysi, Kierownicy referatów administracyjnych i Dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Żyraków.

W dalszej części przy przygrywkach Gminnego Zespołu Artystycznego „Po Naszemu” odbyła się prezentacja wieńców z 13 sołectw Gminy Żyraków, która była obserwowana przez komisję Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Żyraków. Wieńce były tak pięknie i misternie wykonane, że komisja konkursowa jednogłośnie uznała, że wszystkie zasługują na tytuł najpiękniejszego.

W dalszej części miała miejsce Biesiada po Żyrakowsku pod nóżkę i śpiewem gwarnym, a w jej ramach wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Żyraków, grupy taneczne z Zespołu Szkół w Żyrakowie i Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, Gminny Zespół Artystyczny „Po Naszemu” i Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie”.

Plac imprezy był bogato zapełniony przez różne stoiska. Począwszy od gastronomicznych, promocyjnych, rękodzielniczych, rolniczych, kończąc na handlowych.

O strawę dla ciała zadbały: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „WOLANKI” z Woli Wielkiej, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” z Góry Motycznej i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Nasz Korzeniów”. Stoiska KGW zostały dofinansowane ze środków Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalnej Grupy Działania w Mielcu w ramach zadania „Stoiska promocyjne LGD PROWENT 2022”.

Wśród stoisk podczas dożynek zaprezentowały: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli działające przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy, Pani Genowefa Michnik z Bobrowej Woli prezentująca cudeńka wykonane szydełkiem, Pan Jacek Babicz z Pilzna ze stoiskiem z miodami, Podkarpacka Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Dębicy, Powiatowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Dębicy, Firma „Eko Kłos” z Żyrakowa, Firma kosmetyczna „Forever” oraz Firma Rol – Mech ze Szczucina z wystawą sprzętu rolniczego.