Spotkanie szkoleniowe „Działaj Lokalnie”

Ponownie w trybie on-line, z powodu wciąż panującego zagrożenia Covid-19, odbyło się kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem było to spotkanie szkoleniowe, skierowane do zwycięzców tegorocznej edycji Programu, do których to należą:

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 sierpnia i trwało ponad godzinę. Składało się z dwóch części – pierwszej, w której członkowie zespołu „Działaj Lokalnie”, w składzie Paweł Werbowy, Paweł Ochab i Michał Podrazik, przedstawili główne założenia tegorocznej edycji Programu i drugiej, przeznaczonej na pytania od uczestników i odpowiedzi ze strony członków zespołu.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu „Działaj Loklanie” można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:

Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Przekazanie promes "Działaj Lokalnie"

Dnia 11 sierpnia br. miało miejsce ważne dla naszej gminy wydarzenie – przekazanie promes na dotacje w wysokości do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. „Działaj Lokalnie” angażuje lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego, które przekłada się na podnoszenie poziomu lokalnego kapitału społecznego. Tegoroczna edycja Programu nakierowana jest na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19.

W związku z trwającą pandemią coroczna uroczysta gala nie doszła do skutku, natomiast pan Zbigniew Nosal – Prezes Dębickiego Klubu Biznesu – osobiście złożył na ręce pana Wójta Marka Rączki promesy wraz z certyfikatami lokalnego partnerstwa, które zawisną na ścianach Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W tym roku promesy na projekty otrzymały 3 następujące grupy nieformalne z terenu Gminy Żyraków:

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w lokalne inicjatywy na rzecz dobra społecznego.

O „Działaj Lokalnie” w trybie On-Line

W piątek 5 czerwca, krótko przed godz. 19:00, zakończyło się spotkanie informacyjne dla stowarzyszeń, grup nieformalnych i wszystkich zainteresowanych tegoroczną edycją Programu „Działaj Lokalnie”. Trwało blisko godzinę i tym razem miało formę inną niż dotychczas, jako że odbyło się w trybie on-line. W dobie epidemii Covid-19 spotkania, rozmowy czy też inne aktywności w formie zdalnej stały się już chyba codziennością. Ma to oczywiście swoje minusy, ale nie brak także plusów. Duża grupa osób może się spotkać, wymieniać myśli, dyskutować, siedząc wygodnie w fotelu we własnym domu, bądź też w innym dogodnym miejscu.

Sytuacja powodowana przez epidemię wpłynęła także na tegoroczną edycję Programu „Działaj Lokalnie”. W tym roku będzie on nakierowany na walkę z Covid-19 i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W dużej mierze temu tematowi poświęcone było piątkowe spotkanie informacyjne. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z tegorocznym regulaminem Programu (dostępnym także na: http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2020/), który zawiera m.in. zapisy mówiące o tym jak postrzegać walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19, oraz na czym powinny koncentrować się tegoroczne projekty „Działaj Lokalnie”.

Piątkowe spotkanie pociągnęło za sobą cenną wymianę myśli i spostrzeżeń. Ważne, aby w czasach epidemii pomysły na to jak z nią walczyć i jak przeciwdziałać jej negatywnym skutkom powstawały i były wcielane w życie. Temu właśnie ma służyć tegoroczna edycja Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, za pośrednictwem Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – Ośrodka Działaj Lokalnie w powiecie dębickim – wspólnie z lokalnymi Partnerami: Gminą Dębica, Miastem i Gminą Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków
oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A
.

Piątkowe spotkanie w trybie on-line, poświęcone tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”.
Pan Jacek Podlasek (u góry po lewej) z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pilźnieńskiej, w rozmowie z członkami zespołu „Działaj Lokalnie” - Pawłem Werbowym (u góry po prawej), Pawłem Ochabem (na dole po lewej), Michałem Podrazikiem (na dole po prawej).
Fragment regulaminu tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”, omawianego podczas piątkowego spotkania przez Pawła Ochaba