Spotkanie szkoleniowe „Działaj Lokalnie”

19 sierpnia, 2020

Ponownie w trybie on-line, z powodu wciąż panującego zagrożenia Covid-19, odbyło się kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem było to spotkanie szkoleniowe, skierowane do zwycięzców tegorocznej edycji Programu, do których to należą:

  • Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica (projekt pt. „Ku pokrzepieniu serc”)
  • Stowarzyszenie CieKawka (projekt pt. „CieKawkowy powrót do twórczości PRL”)
  • Grupa nieformalna „Plastyczni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica (projekt pt. „Ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa – Masz tę moc!”)
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Słotowej (projekt pt. „Bliżej siebie”)
  • Grupa nieformalna „Miłośniczki Gminy Żyraków”, pod auspicjami Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie (projekt pt. „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”)
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Srzegocicach (projekt pt. „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szanse dajmy”)
  • Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie” (projekt pt. „Koronawirusa pokonamy – bo o zdrowie dbamy”)
  • Grupa nieformalna „Nieformalni… ale aktywni”, pod auspicjami Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie (projekt pt. „Zachować pamięć”)
  • Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej (projekt pt. „Pilzno Wczoraj i Dziś”)
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie (projekt pt. „Adaś został strażakiem”)

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 17 sierpnia i trwało ponad godzinę. Składało się z dwóch części – pierwszej, w której członkowie zespołu „Działaj Lokalnie”, w składzie Paweł Werbowy, Paweł Ochab i Michał Podrazik, przedstawili główne założenia tegorocznej edycji Programu i drugiej, przeznaczonej na pytania od uczestników i odpowiedzi ze strony członków zespołu.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Programu „Działaj Loklanie” można znaleźć na stronie Dębickiego Klubu Biznesu: http://www.karierawdebicy.pl/.

Dodatkowe informacji o „Działaj Lokalnie” także na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:

Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

Spotkanie szkoleniowe „Działaj Lokalnie”