Przekazanie promes "Działaj Lokalnie"

12 sierpnia 2020

Dnia 11 sierpnia br. miało miejsce ważne dla naszej gminy wydarzenie – przekazanie promes na dotacje w wysokości do 6 tysięcy złotych na realizację projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. „Działaj Lokalnie” angażuje lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego, które przekłada się na podnoszenie poziomu lokalnego kapitału społecznego. Tegoroczna edycja Programu nakierowana jest na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom Covid-19.

W związku z trwającą pandemią coroczna uroczysta gala nie doszła do skutku, natomiast pan Zbigniew Nosal – Prezes Dębickiego Klubu Biznesu – osobiście złożył na ręce pana Wójta Marka Rączki promesy wraz z certyfikatami lokalnego partnerstwa, które zawisną na ścianach Urzędu Gminy w Żyrakowie.

W tym roku promesy na projekty otrzymały 3 następujące grupy nieformalne z terenu Gminy Żyraków:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie na projekt „Adaś został strażakiem”
  • Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Nieformalni… ale aktywni” na projekt „Zachować pamięć”
  • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, działające w imieniu grupy nieformalnej „Miłośniczki Gminy Żyraków” na projekt „I love Żyraków – wirtualnie kulinarna podróż po gminie”

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy zaangażowali się w lokalne inicjatywy na rzecz dobra społecznego.