Powiatowy Dzień Sybiraka

26 września 2022

W 78. rocznicę wywózki żołnierzy AK z Mokrego na Sybir, w 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz w 83. rocznicę Powstania Państwa Podziemnego odbyły się obchody Powiatowy Dzień, które dniu 25 września 2022 r. rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława BM Zasowie celebrowaną przez Proboszcza ks. Józefa Szczęśniaka.

Dalsze uroczystości odbyły się przy Kapliczce w Mokrem, które poprowadziła Bożena Madej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem. Po oficjalnych przemówieniach Wójta Gminy Żyraków - Marka Rączki, Starosty Powiatu Dębickiego - Piotra Chęćka i oraz wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Czesława Łączaka nastąpiło symboliczne odsłonięcie tablicy Szlaku Partyzanckiego III Zgrupowania AK Obwodu Dębica, którego historię przedstawił Tomasz Czapla - Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Środowiska V Pułku Strzelców Konnych w Dębicy, a zarazem kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem przygotowali część artystyczną, po czym nastąpiło złożenie wiązanek pod Kaplicą Sybiraków.

Obecność w tym wydarzeniu tak wielu osób oznacza, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach nadal trwa i trwać będzie. Wśród zgromadzonych obecni byli: Piotr Chęciek - Starosta Powiatu Dębickiego, Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków, Czesław Łączak - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wiesław Lada - Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Krzysztof Krawiec - Zastępca Burmistrza Pilzna, Marek Mikrut - Zastępca Wójta Gminy Dębica, Marta Erazmus - Sekretarz Gminy Żyraków, Celina Byś – Skarbnik Gminy Żyraków, Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie, Ks. Prałat Krzysztof Pietras, ks. Bartłomiej Bodziony, Ryszard Żądło - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów, mł. insp. Związku Strzelców Artur Lis - dowódca Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münicha w Dębicy, ppłk Witold Witkowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu, a także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych Gminy Żyraków.

Na zakończenie Sołtys wsi Mokre Agnieszka Czapiga w słowach wdzięczności podziękowała wszystkim za przybycie i kultywowanie pamięci o Sybirakach.

Jak corocznie na uroczystości przybył Tarnowski Oddział Związku Sybiraków i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów, a wartę honorową oraz poczet sztandarowy wystawiła reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 2017 imienia Tadeusza Münnicha w Dębicy. Wśród pocztów sztandarowych obecni byli: Związek Sybiraków z Tarnowa, Jednostka OSP ze Straszęcina i Zasowa, poczty PSL z Wiewiórki i Góry Motycznej oraz ze szkół ze Straszęcina, Góry Motycznej, Woli Wielkiej i Zasowa.

W szkole w Mokrem można było zobaczyć wystawę dioramów autorstwa Gustawa Gizy pn. Historia Polski w miniaturze zamknięta” oraz wystawę IPN pn. „Polskie Państwo Podziemnne na Rzeszowszczyźnie 1939-1945”.

Na wydarzenie zaprosili: Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków, zaś współorganizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy AK - Środowisko 5 PSK AK w Dębicy, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Sołectwo Mokre, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem.