Powiatowy Dzień Sybiraka w Mokrem

15 września, 2019

„W tej modnej potrzebie, robimy błąd i zbyt rzadko patrzymy wstecz, za siebie“ ten cytat Mariana Jonkajtysa towarzyszył obchodom Powiatowego Dnia Sybiraka, które odbyły się w niedzielę 15 września w Zasowie i w Mokrem. Tym razem było inaczej, spojrzeliśmy za siebie, znaleźliśmy czas na chwilę refleksji i zadumy jakże potrzebną w dzisiejszych czasach, w których dominuje codzienny pośpiech. Niedzielna uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez Ks. Prałata Krzysztofa Pietrasa oraz ks. dr. Sylwestra Brzeźnego. Oficjalną część uroczystości otworzył pan Wójt Marek Rączka, który powitał przybyłych gości oraz oficjalne poczty sztandarowe reprezentujące: Związek Sybiraków w Tarnowie, Szkołę Podstawową im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie, Szkołę Podstawową im. S. Mroczki w Górze Motycznej, Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Straszęcinie , sztandary PSL w Wiewiórce i Górze Motycznej oraz V Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Następnie głos zabrali Piotr Chęciek - Starosta Powiatu Dębickiego, Czesław Łączak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Agnieszka Czapiga - Sołtys i Radna Mokrego. Wśród gości był również ktoś niezwykły, Pan Eric Champault, który przybył na uroczystości z Francji by podzielić się swoją niezwykłą historią. Pan Eric Champault jest wnukiem Pani Zofii Bały, siostry wywiezionego na Sybir i zamordowanego Józefa Bały, a obecnie prowadzi badania poszukiwawcze nt. historii swojej rodziny , polskiego ruchu oporu oraz pisze książkę opowiadającą o tamtych wydarzeniach.

Podczas uroczystości wyróżnione „Odznaką Honorową Sybiraka“ zostały osoby zaangażowane w zachowanie pamięci o Sybirakach, byli to: Stanisław Kuciemba – wieloletni sołtys Mokrego , Tomasz Czapla – kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy, Agnieszka Czapiga – sołtys Mokrego i Radna Rady Gminy Żyraków, Danuta Czerwiec – Prezes Stowarzyszenia „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”, Bożena Madej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem, Marek Raczka - Wójt Gminy Żyraków. Wręczenia odznak dokonał Ryszard Żądło Wiceprezes Związku Sybiraków w Tarnowie. O wyjątkowy nastrój imprezy zadbały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mokrem oraz Gminna Orkiestra Dęta Gminy Żyraków, którzy przedstawili program artystyczny przygotowany specjalnie na tą okoliczność. Po zakończeniu tej części, prowadząca uroczystość Bożena Madej podziękowała za uczestnictwo w uroczystości i zaprosiła delegacje do złożenia wiązanek kwiatów pod Kapliczkę Sybiraków w Mokrem.

Organizatorami uroczystości byli Powiat Dębicki, Gmina Żyraków, Sołectwo Mokre, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś“ oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

Udostępnij

Ostatnie aktualności

Moje Wspomnienia ze Św. Janem Pawłem II - WYSTAWA
Eko szkolenie
Szkolenie dla liderów społecznych
Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem
Wyniki konkursu fotograficznego
Wszystkie aktualności