Pierwsza Sesja Rady Gminy w Żyrakowie

19 listopada 2018

Pierwsza Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku. Sesję, do wyboru przewodniczącego, poprowadził najstarszy wiekiem radny pan Jerzy Czerepak. Po wyborze obowiązek ten przejęła Pani Maria Bodzioch, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie. Rada Gminy wybrała także ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy: Panów Mariusza Dziadowca i Kamila Wolskiego. W obecności zebranych nowo wybrani radni oraz Pan Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków złożyli ślubowania. Rada Gminy w Żyrakowie wybrała stałe Komisje w następującym składzie:

I. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Żyrakowie:

 • 1. Przewodniczący - Zbigniew Waśko
 • 2. Członek - Halina Głowacka
 • 3. Członek - Adam Strojek

II. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie:

 • 1. Przewodniczący - Elżbieta Drąg
 • 2. Członek - Zbigniew Waśko
 • 3. Członek - Agnieszka Czapiga

III. Komisja Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie

 • 1. Przewodniczący - Duma Tomasz
 • 2. Członek - Czerepak Jerzy
 • 3. Członek - Dziadowiec Mariusz
 • 4. Członek - Muciek Andrzej
 • 5. Członek - Orłowski Tadeusz

IV. Komisja Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie

 • 1. Przewodniczący - Orłowski Tadeusz
 • 2. Członek - Czapiga Agnieszka
 • 3. Członek - Duma Tomasz
 • 4. Członek - Dziadowiec Mariusz
 • 5. Członek - Kulas Tadeusz
 • 6. Członek - Muciek Andrzej
 • 7. Członek - Strojek Adam
 • 8. Członek - Wolski Kamil

V. Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie

 • 1. Przewodniczący - Głowacka Halina
 • 2. Członek - Bodzioch Maria
 • 3. Członek - Czerepak Jerzy
 • 4. Członek - Drąg Elżbieta
 • 5. Członek - Grzyb Magdalena
 • 6. Członek - Wolski Kamil