Otwieramy się

7 czerwca, 2021

Zapraszamy do naszych świetlic, na zajęcia teneczne, plastyczne, muzyczne oraz warsztaty tkackie.
Szczegóły na infografikach poniżej: