Obchody 80-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Korzeniowie

1 września 2019

W dniu 1 września 2019 r. w Korzeniowie odbyły się obchody związane z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczął poczet sztandarowy, który reprezentowali Rycerstwo Niepokalanej przy parafii św. Anny w Korzeniowie, Ochotnicze Straże Pożarne z Korzeniowa, Bobrowej, Góry Motycznej, Wiewiórki, Woli Wielkiej, Straszęcina, Zasowa, Nagoszyna, Żyrakowa i Woli Żyrakowskiej oraz Szkoła Podstawowa z Góry Motycznej. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. Roman Deszcz. Po mszy miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniowie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka przybliżając historię II wojny światowej, jak również przemawiał miłośnik historii regionalnej Mieczysław Wójtowicz. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty pod Grobem Dragona upamiętniając tragiczne wydarzenia i oddając hołd poległym podczas wojny. W ceremonii uczestniczyli Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka, Sekretarz Gminy Marta Erazmus, Skarbnik Gminy Celina Byś, Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie Maria Bodzioch, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kamil Wolski, Radni Rady Gminy w Żyrakowie Adam Strojek, Tadeusz Orłowski i Edward Szaj, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie Aneta Domaradzka, Komendant Gminny OSP Marcin Świerk, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie Bożena Osocha, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej Diana Wójcik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie Małgorzata Morawczyńska, Sołtys Korzeniowa Agnieszka Leska, Sołtys Woli Wielkiej Halina Kuszowska oraz Sołtys Bobrowej Zuzanna Janora. Dziękujemy za przybycie oraz serdeczne podziękowania kierujemy do Stowarzyszenia “Nasz Korzeniów” i Sołectwa Korzeniów za przygotowania i pomoc w organizacji tych obchodów.