Lokalni bohaterowie w roli głównej

11 listopada 2019

W Górze Motycznej spotkały się całe pokolenia rodzin, by uczcić 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypominali miniony czas i ludzi – sprawców rzeczywistości, w której przyszło żyć współczesnym pokoleniom. Przywoływali pamięć o bohaterach walk o Polskę: Stanisława Mroczkę – podoficera Armii Krajowej, poległego w walce z batalionem SS w obronie Gumnisk, Józefa Dziurgota, starszego ułana 2 Korpusu Polskiego, żołnierza walczącego pod Monte Cassino, Jana Szubę, żołnierza AK, uczestnika akcji Burza, poległego w walce z Niemcami i innych mieszkańców Góry Motycznej, którzy służyli Polsce, walcząc o jej suwerenność, ale również tych, którzy codzienną pracą budowali dobro wspólne Małej Ojczyzny.

„Postanowiliśmy jeszcze raz podkreślić, że święto niepodległości to radosne przeżywanie odzyskania wolności przez Polaków, dlatego w Górze Motycznej mieszkańcy całej gminy śpiewali radosne pieśni patriotyczne z Gminną Orkiestrą Dęta pod batutą Grzegorza Steca. ” – mówił Wójt Gminy Żyraków Marek Rączka. Ziemia zadudniła i zatrzęsła się, bo z serc ponad 200 osób zgromadzonych na sali miejscowej szkoły wybrzmiały pieśni wszystkim znane. Dało się zauważyć w Górze Motycznej, że mieszkańcy gminy Żyraków dzisiaj podczas wspólnego świętowania chcą czuć się wspólnotą. Chcą razem śpiewać, razem przeżywać wyjątkowe chwile, razem świętować, razem chcą być częścią tych wydarzeń, stąd tak duże zangażowanie społecznosci lokalnej: Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej, Rady Rodziców tejże szkoły, Sołectwa Góry Motycznej, Parafii pw. Chrystusa Króla w Górze Motycznej, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Motycznej Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Górze Motycznej. Wspierani przez CKiP w Żyrkowie i Gminną Orkiestrę Dętą pod batutą Grzegorza Steca twierdzą, że razem można góry przenosić. Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Wanda Ostafin z entuzjazmem definiowała współczesny patriotyzm, który odpowiada na codzienne wyzwania i realizuje codzienną pracą sny wielu pokoleń patriotów o budowaniu własnego suwerennego państwa. Mimo, że świąteczny ceremoniał nakłada na organizatorów określone zadania, to tu patos i powaga Święta Niepodległości mieszały się ze spontanicznością i entuzjazmem młodego pokolenia, które przy marszach patriotycznych tańczyło a pieśni i piosenki w ich wykonaniu zachwycały. Podczas obchodów Niepodległości można było zobaczyć wystawę prac Dany Poloniaszek.