Gminny Zespół Artystyczny

"Wszystko się żytko zazieleniło"

"Szła dziewczyna koło młyna"

"Czemu ty dziewcze w lesie stoisz"