Dziękujemy

2 marca 2020

W wyrazie wdzięczności za wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zasowie o meble, Dyrektor CKiP Pani Aneta Domaradzka wraz z opiekunką Świetlicy Panią Anią Rogowską oraz jej podopiecznymi, podziękowały Pani Marzenie Kuźniar-Lorek za jej dobre serce. Życzymy Pani Marzenie niech te "Zasowskie Róże" odwdzięczą się swoim pięknem.

https://www.facebook.com/swiat.paznokci.debica/?eid=ARCug-3YTj6UahoywuQzhNB6zBIWfO1lEEZq2EIUq8F2fyy99Bl3PviBeWaBD4Sq9fJD9RiW9ZgU3Otj