„Dziecięce Przeplatanki”

1 czerwca 2020

W Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie odbyło się podsumowanie konkursu tkackiego pt. „Dziecięce Przeplatanki” 2020. Celem konkursu było zachowanie i promocja tradycji tkackich, upowszechnianie wartości artystycznych oraz promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego. W konkursie wzięło udział 10 prac.

Po przeprowadzonej ocenie prac komisja w składzie:
1. Agata Dziedzic – Przewodnicząca komisji
2. Krzysztof Pietrucha – Członek komisji
3. Gabriela Drozd – Członek komisji

Kierując się odpowiednimi kryteriami określonymi w regulaminie przyznała następujące miejsca   w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I
I – Karolina Machaj – kl. 3, SP Wola Wielka
I – Adrian Mazur – kl. 0, SP Korzeniów
I – Ksawery Kizior – kl. 1, SP Wiewiórka

Kategoria II
I – Katarzyna Czerwiec – kl 6, ZS Straszęcin
I – Izabela Hajdon – kl. 5, ZS Straszęcin

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!