Szkolenie dla liderów społecznych

Kolejne spotkanie szkoleniowe z cyklu „Uniwersytet Samorządności” już za nami, tym razem tematyka poruszana na spotkaniu była skierowana dla obecnych i przyszłych sołtysów, radnych oraz wszystkich osób, które wiążą przyszłość lub będą chciały pełnić w/w funkcje.  

Szkolenie, które odbyło się w dworku w Straszęcinie poprowadził Pan Paweł Brola  - trener z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Rzeszowie. Omówił on zagadnienia z zakresu finansów publicznych, funduszu sołeckiego, ustawy o jawności życia publicznego. Poruszone zostały również bardzo ważne kwestie wystąpień publicznych i współpracy z mediami oraz temat, który jest obecnie na czasie, czyli ochrony danych osobowych na sesjach rady w praktyce. Organizatorami spotkania objętego „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanego ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego był Urząd Gminy w Żyrakowie przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
Tematyką kolejnego szkolenia będzie produkcja zdrowego i ekologicznego jedzenia – czyli wszystkie aspekty dotyczące podkarpackich produktów regionalnych i tradycyjnych. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału.

Obchody Dnia Sybiraka w Mokrem

17 września to szczególna data dla mieszkańców Mokrego. 76 lat temu Rosyjski okupant aresztował i zesłał na Sybir 32 AK-owców z Mokrego. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną obchody miały skromniejszy, ale nadal wyjątkowy charakter. Swoje wiązanki przy Kaplicy Sybiraków złożyli: przedstawiciele władz powiatowych w osobie Wicestarosty Powiatu Dębickiego Pana Adama Pieniążka oraz Radnej Powiatu Dębickiego Pani Bożeny Osochy, władze Gminy Żyraków na czele z Wójtem Panem Markiem Rączką oraz Radnymi Gminy Żyraków Panem Wojciechem Szajem oraz Panem Adamem Strojkiem, wieloletni sołtys Mokrego Stanisław Kuciemba, delegacja Stowarzyszenia "Mokre Wczoraj i Dziś": członkinie z Prezesem Stowarzyszenia Panią Danutą Czerwiec oraz Sołtysem i Radną Panią Agnieszką Czapigą, delegacje Szkół Podstawowych w Mokrem i Zasowie, a także Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, które reprezentowała Dyrektor Aneta Domaradzka. Całość poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrym Pani Bożena Madej.

Wyniki konkursu fotograficznego

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego „Fotograficzne bujanie w wakacyjnych obłokach” w Gminie Żyraków.

Do konkursu zgłoszonych zostało 22 zdjęć w formie cyfrowej.

W dniu 15 września 2020 r. komisja w składzie:

  1. Krzysztof Pietrucha – Przewodniczący komisji
  2. Agata Dziedzic – Członek komisji
  3. Gabriela Drozd – Członek komisji

kierując się odpowiednimi kryteriami określonymi w regulaminie postanowiła, że konkurs będzie rozstrzygany w jednej wspólnej kategorii i przyznała następujące miejsca:

1 miejsce – Piotr Longosz
2 miejsce – Barbara Hajdon
3 miejsce – Anna Lipa

oraz wyróżnienia:

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Przypominamy, że obecnie trwa konkurs plastyczno-fotograficzny organizowany przez LGD PROWENT. Więcej informacji w linku:
http://lgdprowent.mielec.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=318&cntnt01returnid=15

Nie piszę, bo nie wiem - piszę, bo wiem - SZKOLENIE

Za nami kolejne - drugie szkolenie pod egidą UNIWERSYTETU SAMORZĄDNOŚCI projektu realizowanego przez Gminę Żyraków dla mieszkańców Powiatu Dębickiego pod hasłem: „Nie piszę, bo nie wiem – piszę, bo wiem”. Tym razem szkolenie skierowane było głównie do członków NGO-sów oraz dla osób, które chciałyby działać w swoich lokalnych społecznościach i pozyskiwać fundusze na realizację własnych pomysłów. Szkolenie połączone było ze wskazówkami praktycznymi z pozyskiwania funduszy, pisania wniosków, wyjaśnieniu pojęć (np. wskaźniki, rezultaty, ewaluacja), rozliczania, możliwości pozyskiwania, partnerstwa, uzyskania odpowiedzi na pytanie od czego zacząć, by działać? Pomimo wielu fantastycznych pomysłów, które rodzą się w naszych głowach i chęci do działania, często główną barierą przed złożeniem pierwszego wniosku jest obawa czy zdołamy go prawidłowo wypełnić, czy zostanie dobrze oceniony i jak go później bezproblemowo rozliczyć. Prowadząca - Pani Diana Wójcik bazując na swoim ogromnym doświadczeniu (Stowarzyszenie “Razem Zdziałamy Więcej”) przedstawiła główne założenia związane z wnioskami, pokazała ogrom możliwości, a także zasady oceniania wniosków. Wszystkie punkty programu szkolenia poparte były realnymi przykładami zrealizowanych już projektów. Cztery godziny wypełnione wiedzą i praktyką były doskonałym wstępem do tego, by postawić ten pierwszy krok i złożyć wniosek. Dziękując wszystkim za udział, tego właśnie życzymy - napisania pierwszego własnego projektu!

Zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie" mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.
Uniwersytet Samorządności - Gmina Żyraków

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – warsztaty medialne

W dniu wczorajszym 27 sierpnia br. w Dworku w Straszęcinie odbyło się pierwsze z zaplanowanych w ramach „Uniwersytetu Samorządności” szkolenie pod tytułem: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą – warsztaty medialne”. Zajęcia prowadził Pan Adam Mokrzycki – dziennikarz, reporter telewizyjny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, wydawca i prezenter oraz Pan Marek Młynarski – operator kamery.

Szkolenie skupiało się na takich zagadnieniach jak skuteczna autoprezentacja, wystąpienia publiczne, komunikacja, budowa relacji urząd-mieszkańcy, tworzenie i budowa treści pomocnych w przekazie informacji, promocja i budowanie wizerunku urzędu na zewnątrz.

Uczestnicy nabyli umiejętności niezbędnych w pracy z różnymi beneficjentami, potrzebą zmniejszenia dystansu, ociepleniu wizerunku, odnalezienia w dzisiejszym świecie nowoczesnej technologii.   

Serdecznie dziękujemy za otrzymaną wiedzę!

Zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie" mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dożynki Parafialne 2020

W sobotę 15 sierpnia br. w Gminie Żyraków odbyły się Dożynki Parafialne. Każde sołectwo stanęło na wysokości zadania i w podziękowaniu za udany rok i hojne plony zaprezentowało piękne wieńce dożynkowe.

Zapraszamy do obejrzenia galerii

KGW po angielsku gotują

Powiatowy Konkurs na Wieniec Dożynkowy

„Dziecięce Przeplatanki”

W Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie odbyło się podsumowanie konkursu tkackiego pt. „Dziecięce Przeplatanki” 2020. Celem konkursu było zachowanie i promocja tradycji tkackich, upowszechnianie wartości artystycznych oraz promocja sztuki i rękodzieła ludowego jako lokalnego dziedzictwa kulturowego. W konkursie wzięło udział 10 prac.

Po przeprowadzonej ocenie prac komisja w składzie:
1. Agata Dziedzic – Przewodnicząca komisji
2. Krzysztof Pietrucha – Członek komisji
3. Gabriela Drozd – Członek komisji

Kierując się odpowiednimi kryteriami określonymi w regulaminie przyznała następujące miejsca   w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I
I – Karolina Machaj – kl. 3, SP Wola Wielka
I – Adrian Mazur – kl. 0, SP Korzeniów
I – Ksawery Kizior – kl. 1, SP Wiewiórka

Kategoria II
I – Katarzyna Czerwiec – kl 6, ZS Straszęcin
I – Izabela Hajdon – kl. 5, ZS Straszęcin

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Szkoła tętniąca życiem

Akcja „Razem na święta”, którą propaguje Minister Edukacji Narodowej, zachęca szkoły do pomocy innym, szczególnie przed świętami oraz propaguje ideę budowania wspólnot. Uczniów Góry Motycznej nie trzeba specjalnie zachęcać do takich akcji, bowiem od wielu lat tradycyjnie zapraszają swoich rodziców, dziadków, sąsiadów i znajomych na jasełka w ich wykonaniu. Tu, w Górze Motycznej, angażują się w przygotowanie wieczoru wigilijnego: parafia, szkoła, organizacje pozarządowe, rada rodziców, rada sołecka, rada parafialna.

W niedzielne popołudnie spotkali się wszyscy działający na rzecz mieszkańców Góry Motycznej, aby razem podczas spotkania opłatkowego dzielić się radością.

Takie przedsięwzięcia są okazją do podziękowań, których tu nie zabrakło. „Dziękuję” to jedno z najpiękniejszych i najbardziej pojemnych słów świata, w którym mieszczą się kilogramy szacunku i uznania – nie kryła radości z licznie przybyłych mieszkańców Góry Motycznej dyrektorka szkoły. Podkreślała, że niewielka wiejska szkoła tętni życiem od 7 rano do 21 wieczór dzięki zaangażowaniu mieszkańców Góry Motycznej i również w to niedzielne popołudnie nie zabrakło chętnych, aby spotkać się w gościnnej placówce. Jej uczniowie wykreowali głównych bohaterów Misterium Bożego Narodzenia: Świętą Rodzinę, aniołów, pasterzy i mędrców, przenosząc zgromadzonych w klimat dawnego Betlejem. Nie zabrakło też czarnych charakterów: podstępnego Heroda, diabłów czy groźnej śmierci, którzy w żartobliwy sposób przywoływali kolejne biblijne sceny obrazujące okoliczności narodzin Jezusa. Odwieczną walkę dobra ze złem oddano poprzez brawurowo wykonany układ choreograficzny. Pojawiły się też akcenty wiążące wydarzenia sprzed ponad 2000 lat z rzeczywistością współczesnej polskiej szkoły i lokalnego środowiska, bowiem do stajenki betlejemskiej pospieszyli uczniowie szkoły w Górze Motycznej, oddając hołd Dzieciątku słowem i tańcem. Jasełka wzbogaciły kolędy i pastorałki śpiewane przez najmłodszych oraz Gminny Zespół Artystyczny. Panie z Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanki” dwa dni wypełniały szkołę entuzjazmem, zapałem i przepięknymi zapachami przygotowywanych potraw, a oczywiście królowały tradycyjne pierogi, których 1500 sztuk zachwyciło najbardziej wymagające podniebienia i wszystko po to, żeby staropolska gościnność mieszkańców Góry Motycznej była kultywowana. Współpraca mieszkańców Góry Motycznej od wielu lat owocuje pięknym wydarzeniem, którego co roku jestem uczestnikiem – podsumował spotkanie wójt gminy Żyraków, Marek Rączka.