I Gminny Konkurs na Wianek i Kalendarz Adwentowy

Zachęcamy do udziały w Konkursie organizowanym przez Wójta Gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalendarza
liturgicznego, rozwój talentów artystycznych oraz pobudzanie wyobraźni uczestników do kreatywności i twórczości.

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty: kartę zgłoszenia oraz oświadczenie RODO.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursowym.

Gminny Zespół Artystyczny ponownie na podium!

Serce się raduje, gdy słyszy o kolejnym sukcesie Gminnego Zespołu Artystycznego działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. W sobotę, 2 października br. podczas VII Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas” w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli nasz wspaniały zespół otrzymał złoty dyplom! W przeglądzie rywalizowało 27 podmiotów wykonawczych, a organizatorem wydarzenia było Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. 

Gratulujemy! Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć!

Muzyczny Hołd Prymasowi Tysiąclecia

W niedzielny wieczór, 26 września 2021 r. w Kościele Parafialnym w Górze Motycznej odbył się niepowtarzalny i podniosły koncert pn. „Muzyczny Hołd Prymasowi Tysiąclecia” z okazji beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego ze wspomnieniem św. Jana Pawła. Nie bez powodu połączono dwie wielkie postacie Kościoła, gdyż między nimi istniała niezwykła przyjaźń od momentu ich poznania aż do ostatnich dni życia Prymasa.

Wraz z rozpoczęciem koncertu we pięknym geście uczniowie Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej oddali cześć Prymasowi i Papieżowi składając kwiaty pod ich wizerunkami. Następnie zaśpiewali i zagrali znani muzycy: Daria Stachowicz – sopran, Adam Michalak – tenor, Mariusz Monczak – skrzypce oraz Robert Adamczak fortepian. Koncert poprowadziły Ewa Monczak i Diana Wójcik.

Podczas koncertu można było posłuchać muzyki sakralnej z różnych epok i stylów, słynnych utworów zarówno klasycznych jak i rozrywkowych, tj.: Ave Maria J. S. Bach – Ch. Gounoda, F. Schuberta, M. Lorenca, W. Gomeza. Ponadto włoskiego kompozytora E. Morricone – „Nella fantasia”, K. Jenkinsa – Ave Verum”, C. Francka – „Panis Angelicus”, V. Belliniego – „Angiol di pace”. Na zakończenie wszyscy słuchacze zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania.

W wydarzeniu uczestniczyli: Pan Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków wraz z zastępcą Panem Grzegorzem Regułą, Pani Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy, ks. Prałat Bogusław Czech – Proboszcz Parafii w Straszęcinie, ks. Józef Jasiurkowski – Proboszcz Parafii w Żyrakowie, pochodzący z Góry Motycznej – ks. Tomasz Szymaszek i ks. Grzegorz Baran, a także Radni, Kierownicy Jednostek,  Sołtysi, Dyrektorzy Szkół Gminy Żyraków oraz liczna społeczność Góry Motycznej.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Proboszcz Parafii w Górze Motycznej i Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Koncert "Muzyczny Hołd Prymasowi Tysiąclecia"

Wyróżnienie dla Gminnego Zespołu Artystycznego

Gminny Zespół Artystyczny działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie otrzymał wyróżnienie w XXVI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych, który odbył się w niedzielę 19 września w Tyczynie. Organizatorem wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie.

Serdecznie gratulujemy!

Gminny Konkurs Pieśni Religijnej i Patriotycznej - 2021

Zachęcamy do udziału w Gminnym Konkursie Pieśni religijnej i Patriotycznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 października 2021 r.
Wszystkie potrzebne informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej regulaminie:

Dziecięca Akademia Strażacka w Straszęcinie świętowała 5-lecie istnienia

W niedzielę 19 września br. pomimo niepogody odbył się PIKNIK STRAŻACKI w Szkole Podstawowej w Straszęcinie z okazji 5-lecia Dziecięcej Akademii Strażackiej ze Straszęcina. Spotkanie poprowadził Bartosz Ziaja, dziennikarz radiowy RDN Małopolska. Na hali czekało mnóstwo atrakcji zarówno dla małych i dużych dzieci oraz dla całych rodzin. Pierwszym punktem programu było przywitanie gości, następnie szefowa Akademii Elżbieta Drąg opowiedział jej historię. Kolejnym ważnym punktem na pikniku było wręczenie pucharów i dyplomów wszystkim obecnym członkom Akademii, a przekazywali je Komendant PSP Krzysztof Marek, Zastępca Wójta Grzegorz Reguła oraz Marcin Świerk - Prezes i opiekun DAS i MDP z OSP Straszęcin. Z głosem syren strażackich druhowie OSP Straszęcin wnieśli wielki jubileuszowy tort, który został zjedzony w mgnieniu oka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się animacje dla dzieci, kącik gier i zabaw z wykorzystaniem sprzętu OSP np. klocki jenga oraz układanki par dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych przygotowany przez OSP Straszęcin. W czasie pikniku został zaprezentowany przez uczestników projektu „Młodzi, kompetentni, odważni - Liderzy OSP" pokaz pierwszej pomocy oraz na bieżąco były udzielane porady jak pomagać i nie bać się. Kolejki ustawiały się do stoisk z tatuażami, skręconymi balonami i malowaniem twarzy. Darmowe, ogromne dmuchańce były ciągle oblegane, a długi, trudny tor przeszkód został zdobyty przez wszystkie dzieci, a nawet przez prezesa i wiceprezesa OSP Straszęcin.Piknik był okazją do zgłoszenia dziecka do Dziecięcej Akademii Strażackiej do Straszęcina oraz zasmakowania słodkości przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej ze Straszęcina oraz rodziców.Organizatorem imprezy było OSP Straszęcin przy współpracy z Wójtem Gminy Żyraków, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie i Zespołem Szkół w Straszęcinie.

Dzień Sybiraka

Dokładnie 17 września, czyli w dzień 82. rocznicy wywozu żołnierzy Armii Krajowej z Mokrego na Sybir oraz agresji radzieckiej na Polskę odbyły się symboliczne obchody Powiatowego Dnia Sybiraka w Mokrem. W tym dniu oddano hołd i szacunek wszystkim Polakom, których doświadczył tragiczny los tułaczki i wygnania oraz tych, którzy oddali swoje Życie w obronie imienia Ojczyzny.

Tegoroczne obchody w Mokrem rozpoczęły się od złożenia wiązanek przez delegacje przedstawicieli lokalnej społeczności i samorządów pod Kaplicą Sybiraków w asyście żołnierzy Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münnicha w Dębicy.

Wiązanki przy Kaplicy Sybiraków złożyli Radni Powiatu Dębickiego – Pani Bożena Osocha, Pan Marek Jaskółka i Pan Sławomir Łanucha.  Natomiast Gminę Żyraków reprezentowali Zastępca Wójta Pan Grzegorz Reguła, Sekretarz Pani Marta Erazmus, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Bodzioch oraz Radni Gminy Żyraków – Pani Agnieszka Czapiga, Pan Wojciech Szaj, Pan Tomasz Duma, Pan Jerzy Czerepak, Pan Mateusz Dziadowiec, Pan Zbigniew Waśko, Pan Tadeusz Kulas i Pan Tadeusz Orłowski, sołtys wsi Straszęcin Pan Andrzej Wielgos, sołtys wsi Bobrowa Pani Grażyna Janora, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Krystyna Kania, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Grażyna Kokoszka, p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie Pani Anna Glinka, Dyrektorzy Szkół z Gminy Żyraków, potomkowie rodzin Sybiraków w osobie Pani Ewy Tomasiewicz, Pana Stanisława Kuciemby i Pana Józefa Kuciemby, delegacja Stowarzyszenia „Mokre Wczoraj i Dziś”, delegacja Rady Sołeckiej wsi Mokre, delegacja Szkoły Podstawowej w Mokrem wraz z Radą Rodziców, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, które reprezentowała Dyrektor Pani Aneta Domaradzka. Uroczystości poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem Pani Bożena Madej. W obchodach uczestniczył poczet sztandarowy Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego.

Dalsza część uroczystości ze względu na złe warunki atmosferyczne miała miejsce w Szkole Podstawowej w Mokrem. Dyrektor Szkoły przypomniała historię wywózki żołnierzy AK z Mokrego na Sybir. Po krótkiej modlitwie odprawionej przez Księdza Prałata Krzysztofa Pietrasa uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrem przedstawili wzruszający montaż słowno – muzyczny. Gościnnie wystąpiła absolwentka szkoły – Magdalena Noga.

Zaproszenie na uroczystości przyjął również Pan Tomasz Antoni Żak, reżyser, scenarzysta, aktor, poeta i publicysta, dziennikarz, społecznik,  twórca „Teatru Nie Teraz”, który  tragiczne dzieje mieszkańców Mokrego opisuje w artykule pt. „Polska z Mokrego”.

Następnie Zastępca Wójta Gminy Żyraków – Pan Grzegorz Reguła odczytał okolicznościowy list Posła na Sejm – Pana Kazimierza Moskala skierowany na ręce Pana Starosty Piotra Chęćka oraz Wójta Gminy Żyraków – Marka Rączki, z podziękowaniem za zaproszenie oraz przygotowanie uroczystości patriotycznej , za działania, które pielęgnują pamięć o ważnych wydarzeniach.

Radna Powiatu Dębickiego – Pani Bożena Osocha odczytała i przekazała na ręce Dyrektora Szkoły wyrazy uznania dla osób zaangażowanych w organizację tegorocznych obchodów 82. rocznicy wywózki żołnierzy AK z Mokrego, podpisane przez Starostę Powiatu Dębickiego – Pana Piotra Chęćka, Wicestarostę – Pana Adama Pieniążka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Michała Maziarkę.  

Sołtys Mokrego – Pani Agnieszka Czapiga w swoim wystąpieniu wspomniała o tragicznych wydarzeniach, które zostały opisane w książce Tomasza Czapli „Pamiętnik z Mokrego. Wiejskie obrazy minionego wieku”.

Po uroczystości można było obejrzeć wystawę w holu szkoły dotyczącą tworzenia Armii Andersa i szlaku bojowego Armii Polskiej.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Starosta Powiatu Dębickiego, Wójt Gminy Żyraków, Sołectwo Mokre, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia – Mokre Wczoraj i Dziś”.

Turnieje Szachowe w Świetlicach

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Nagoszynie rozpoczęły się turnieje szachowe. Pod okiem Pana Przemysława Kopacza ze Stowarzyszenia Szachowego "Szach-Mat" dzieci zapoznały się z podstawami nauki gry w szachy. Zainteresowanie było duże, dlatego zachęcamy do kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, które są bezpłatne.

III Festiwal Małego Strażaka w Bobrowej

W niedzielę, 5 września na stadionie w Bobrowej odbył się III Festiwal Małego Strażaka. Organizatorami była Akademia Małego Strażaka w Brzeźnicy/Bobrowej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowej. Na festiwal do Bobrowej przyjechało ponad 150 małych strażaków. Widzowie mogli ich zobaczyć w pokazowych akcjach pierwszej pomocy. Najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja drużyn na torze przeszkód. Na koniec okazało się, że wszystkie drużyny w dowód podziwu dla ich umiejętności sklasyfikowane zostały na pierwszym miejscu. DO rywalizacji przystąpiły drużyny z Chotowej, Korzeniowa, Łęk Dolnych, Nagoszyna, Straszęcina oraz oczywiście Akademii Małego Strażaka w Brzeźnicy/Bobrowej. Na koniec zawodowi strażacy przygotowali dodatkową atrakcję, czyli przeprowadzili pokazową akcję uwolnienia zakleszczonej osoby w samochodzie po wypadku. Stroną kulinarną wydarzenia zajęło się KGW Bobrowianki, które przygotowały pyszne ciasta, ciasteczka, przekąski oraz bigos po bobrowsku. Wśród zaproszonych byli: Komendant PSP w Dębicy st. bryg. Krzysztof Marek oraz Wójtowie Gminy Żyraków Marek Rączka i Grzegorz Reguła.

I Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żyraków

W sobotę, 4 września w Zespole Szkół w Straszęcinie miał miejsce I Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Żyraków. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z Suszca, miejscowości leżącej w powiecie pszczyńskim w województwie śląskim. Wizytę rozpoczęli od zwiedzania naszej gminy pod przewodnictwem Marka Rączki – Wójta Gminy Żyraków. Przystankami ich wycieczki były zespoły dworsko-parkowe w Żyrakowie, Korzeniowie, Zasowie i Straszęcinie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec, Agnieszka Zielonka-Mitura – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Rudziczki, z Kryr i z Radostowic. W gościnne progi Zespołu Szkół w Straszęcinie zaprosili: Marek Rączka – Wójt Gminy Żyraków, Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków, Alicja Błońska - Dyrektor Zespołu Szkół w Straszęcinie, Aneta Domaradzka – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, Elżbieta Drąg – Radna Rady Gminy Żyraków, Andrzej Wielgos – Sołtys wsi Straszęcin oraz Danuta Krawiec – Prezes Stowarzyszenia KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie. Na spotkanie przybyły członkinie gminnych Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, a mianowicie: Stowarzyszenie „Nasz Korzeniów”, KGW „Zasowianki”, KGW „Górzanki” z Góry Motycznej, KGW „Bobrowianki”, Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”, Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, Stowarzyszenia „Nagoszyn Otwarty na Zmiany”, Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Wiewiórce oraz Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego w Żyrakowie.

Spotkanie było bardzo barwne i gwarne, doszło do integracji dwóch kultur, prezentacji tradycyjnych zwyczajów i wymiany doświadczeń. Było na ludowo, czyli po rzeszowsku i po śląsku. Wszyscy byli strojnie poprzebierani. Duże zainteresowanie wśród naszych gospodyń wzbudził tradycyjny strój pszczyński, w tym jego elementy: żurek (nakrycie głowy), jakla (bluzka), kiecka (spódnica) i szpanki (buty). Było smakuśnie i syto. Zupa „wiewiórcanka”, prołzioki, górzański sernik czy straszęciński smalczyk to tylko niektóre popisowe dania naszych gminnych kół, które królowały na stołach. Można było również spróbować nieznanych przysmaków, jakim była np. kopa pszczyńska. Było śpiewająco i tanecznie. Między przyśpiewkami odśpiewanymi przez Katarzynę Kępowicz naszą gminę prezentował Zespół Artystyczny działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Goście z Suszcza również pochwalili się swoim folklorem wokalnym. Wszyscy zadowoleni, sycie najedzeni, przyśpiewkami rozbawieni, tańcami rozkręceni i upominkami obdarowani na pewno mile zapamiętają ten dzień.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Stowarzyszenie KGW im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie i Zespół Szkół w Straszęcinie.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie.