Aktywna biblioteka

24 października 2018

Młodsi i starsi przychodzą na zajęcia, aby poczytać, porozmawiać, odpocząć, słuchając muzyki i rywalizując w grach intelektualnych, integrować się z grupą, dziećmi, które mają podobne zainteresowania. Jeszcze przed nimi „Koncert Patriotyczny" i „Marsz Autochtonów" a wszystko z książkami w tle.

Grupa nieformalna Katarzyna Ozimek, Maria Łojek i Marcelina Zagrobelny realizują inicjatywę „Inspirująca biblioteka" w Nagoszynie. Pozyskały wolontariuszy, którzy prowadzą warsztaty muzyczne, czytelnicze, muzykoterapię dla dzieci. Największą popularnością cieszą się zajęcia z udziałem gier planszowych oraz czytanie książek przez dorosłych. Za otrzymane pieniądze w ramach małego FIO panie zakupiły sprzęt muzyczny, gry, książki, ale najważniejsze ... pozyskały sojuszników swoich działań oraz zaangażowanie dzieci, które chętnie biorą udział w zaplanowanych działaniach.

Członkowie Stowarzyszenia Razem Zdziałamy Więcej wspierają inicjatywę realizowaną w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja", „Fundacja Przestrzeń Lokalna".

Katarzyna Ozimek

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja", „Fundacja Przestrzeń Lokalna".