75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

3 lipca 2019

W związku z uczczeniem 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostaną uruchomione sygnały alarmowe.

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach Akcji Burza. Skierowane było przeciwko okupacji niemieckiej. Powstanie pochłonęło ok. 200 tys. ofiar. W wyniku działań zbrojnych i represji popowstańczych zniszczeniu uległo 70% powierzchni miasta. Zasadniczym celem powstania warszawskiego było zaakcentowanie powojennej suwerenności Polski.