Wyszukiwarka


Gminne Dyktando

Po raz pierwszy z inicjatywy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie we współpracy z Zespołem Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie oraz Zespołem Szkół w Żyrakowie 21 lutego 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyło się „I Gminne Dyktando (I nie tylko Dyktando) – Żyraków 2018” o tytuł „Mistrza Słowa Wśród Nas”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Żyraków – Pan Marek Rączka.

Mając na uwadze chęć krzewienia i promowania poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, rozwijanie zainteresowań językiem polskim, jako składnikiem dziedzictwa kulturowego oraz doskonalenie poprawności pisowni pragniemy zwróciliśmy się do wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków, w tym przede wszystkim do Placówek Oświatowych, Instytucji, Organizacji z zaproszeniem do licznego wzięcia udziału w konkursie. Z zaproszenia skorzystało 40 osób, w tym 18 osób w kategorii I (uczniowie klas II i III gimnazjum oraz VI klasy szkoły podstawowej – placówek z terenu Gminy Żyraków) ze szkół z Bobrowej, Nagoszyna, Straszęcina, Zasowa, Żyrakowa, Mokrego, Woli Wielkiej, Góry Motycznej oraz Wiewiórki wraz z opiekunami, którzy zarazem wchodzili w skład Komisji Oceniającej nasze Dyktando oraz 22 osoby w kategorii II (osoby dorosłe – 2 osobowe drużyny złożone z przedstawicieli instytucji, urzędów, wydziałów urzędów, placówek oświatowych, firm, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, rodzin z terenu Gminy Żyraków), a którzy reprezentowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej, Zespół Szkół w Żyrakowie, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Wiewiórce, Szkołę Podstawową w Zasowie, Szkołę Podstawową w Nagoszynie, Sołectwo Straszęcin, Świetlice Wiejskie Gminy Żyraków, Stowarzyszenie „Nagoszyn otwarty na zmiany”, GOPS w Żyrakowie Radę Gminy Żyraków, Rodzinę STRĘK ze Straszęcina.

Tekst dyktanda wraz z zadaniami z zakresu poprawności językowej szczególnie związanej z codzienną praktyką urzędów i instytucji, które – w oczekiwaniu na wyniki – wszyscy wspólnie rozwiązywali, został przygotowany przez Pana Leszka Połomskiego – Dyrektora ZOFA w Żyrakowie. Komisja Oceniająca (w składzie: Dorota Wilk, Joanna Dziadowiec, Alicja Niemiec, Beata Krasoń, Halina Sołdatow-Polanco, Agnieszka Dybaś, Lidia Piękoś, Beata Szymaszek, Agnieszka Jedynak, Anna Wałęga-Maniewska) przestrzegając zasad ujętych w regulaminie, po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła zwycięzców:

w Kategorii I:

  • I miejsce i Tytuł „Mistrza słowa Wśród Nas” - Katarzyna Kubek – Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej
  • II miejsce: Oliwia Rak – Szkoła Podstawowa w Mokrem
  • III miejsce: Daria Węgrzyn – Szkoła Podstawowa w Nagoszynie
  • Wyróżnienie: Gabriela Kułak oraz Kamil Skarbek

w Kategorii II:

  • I miejsce i Tytuł „Mistrza słowa Wśród Nas” - Przedstawiciele Rady Gminy: Maria Bodzioch i Joanna Kisiel
  • II miejsce: Aneta Serafin i Elżbieta Knap
  • III miejsce: Teresa Płodzień i Agata Matłok

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz podziękowania wręczyli: Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka, Aneta Domaradzka - Dyrektor CKiP w Żyrakowie oraz Pan Leszek Połomski - Dyrektor ZOFA w Żyrakowie. Wszyscy otrzymali na pamiątkę Ustawę o języku polskim. W przededniu obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie była świetną okazją do refleksji nad językiem ojczystym i podkreśleniem przynależności kulturowej. Dziękujemy Pani Dorocie Wilk oraz Pani Joannie Dziadowiec za pomoc w przeprowadzeniu Dyktanda, Pani Dyrektor ZS w Żyrakowie za poprowadzenie i całemu Gronu oraz Pracownikom za serdeczne przyjęcie uczestników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie.