Zasowskie Zapusty

23 lutego 2020 r.

ZASOWSKIE ZAPUSTY, czyli ostatki z udziałem Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Żyraków.