Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Działaj Lokalnie” edycja 2019

15 maja 2019 r.

W minioną środę, 15.05.2019 r., w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej (Wola Żyrakowska 73) w Gminie Żyraków, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15:30 i trwało do godz. ok. 16:30. Przedstawione zostały założenia i idee programu, które w imieniu „Działaj Lokalnie” i Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (DKB) przejrzyście zaprezentował Paweł Ochab. Zarówno w trakcie jak i po zakończeniu prezentacji był czas na pytania dotyczące tegorocznej edycji programu, zadawane przez zebranych uczestników. Gminę Żyraków w spotkaniu reprezentował wice wójt Gminy Grzegorz Reguła, doceniający zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców w „Działaj Lokalnie”.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami, prowadzony jest w powiecie dębickim od 2010 r. i ma za sobą już ponad 130 zrealizowanych inicjatyw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) w powiecie dębickim jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, kierowane przez Zbigniewa Nosala, Prezesa DKB. Tegorocznymi Partnerami „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim są Jednostki Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Dzięki programowi „Działaj Lokalnie” możliwe jest pozyskanie dotacji w wysokości do 6 000 zł na realizację inicjatyw i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Liczy się dobry i ciekawy pomysł, który przełoży się na zaangażowanie i aktywizację społeczności, podnosząc poziom lokalnego kapitału społecznego.

Więcej informacji o programie „Działaj Lokalnie” można znaleźć na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Regulamin tegorocznej edycji programu na: http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2019/.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:

Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków

oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.